Biblioteka Publiczna Gminy pełni zadania centrali gminnej sieci bibliotek publicznych. Obecnie kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej jest Katarzyna Szczepańska. GBP służy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych gminy Łęka Opatowska, oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

  • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa, oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych edukacyjnych i samokształceniowych

  • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz i prowadzenie wymiany międzybibliotecznej

  • pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej

  • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów ludziom chorym i niepełnosprawnym

  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa, zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminDANE STATYSTYCZNE


Do końca 2005r. zgromadzono księgozbiór liczący 11268 woluminów; w tym:

  • literat. piękna dla dzieci i mł. - 2438 wol.

  • literat. piękna dla dorosłych - 5829 wol.

  • literat. popularno-naukowa - 3001 wol.

W minionym roku w bibliotece zapisano 282 czytelników, co stanowi 23% w stosunku do liczby mieszkańców Opatowa.


Czytelnicy w/g wieku i zajęcia
Ogółem 0-15 16-19 20-24 25-44 45-60 60- P R U S M I Nz
282 114 37 30 66 31 4 38 4 29 15 153 4 39

W ciągu roku zarejestrowani czytelnicy odwiedzili bibliotekę 1982 razy i wypożyczyli ogółem 7028 woluminów.


Struktura wypożyczeń do domu
Ogółem Lit. piekna dla dzieci i młodz. Lit. piękna dla dorosłych Lit. popularno naukowa Przeciętna wypożycz. na 1 czyt. Przeciętna wypoż. na 100 mieszk. % wypoż. lit.popul. naukowej
7028 2135 3693 1200 24,9 574,7 17,1

Czytelnicy korzystają też z księgozbioru podręcznego i czasopism w czytelni. Mogą również pogłębić swoje wiadomości o Unii Europejskiej, gdyż Biblioteka posiada materiały w postaci książek, broszur i czasopism dotyczących tego tematu.


Udostępniane na miejscu
Książki udostęp. na miejscu Czasopisma bieżące udostęp. na miejscu Liczba udzielonych informacji Liczba odwiedzin w czytelni
675 115 426 442

Biblioteka obsługuje też czytelnika niewidomego, dla którego sprowadza się drogą wypożyczeń międzybibliotecznych "książki mówione". O Bibliotece

 Aktualności

 Historia

 Regulamin

 Godziny otwarcia

 Galeria

 Filie Biblioteki

 Kontakt